call download fax letter pdf

Tarımsal mallara olan talebin artmasının yanında tarımsal üreticilerin banka finansmanına olan taleplerinin de artması, gelişmekte olan ekonomilerde tarımsal üreticilerin ihtiyaçlarını, tarım sektörünün dinamiklerini ve finansmanın tarımsal değer zincirlerindeki yerini anlayan nitelikli bankacı ihtiyacı doğurmuştur. Bu eğitim programı, Türkiye’deki bankacılara ya da uygulayıcılara, tarım finansmanı kavramı üzerinde geniş bir perspektif kazanmasında ve çiftçi ve tarım işletmelerine etkili bir şekilde ve en az riskle kredi vermede yardımcı olur. Frankfurt School’un pratik proje çalışmaları ve teorik eğitim programlarındaki geniş tecrübesine dayanan bu çevrimiçi program, tarım finansmanı konusunda aktif ya da konuya ilgisi olan yeni mezunlar, orta düzey yöneticiler ve kredi yetkililerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.

Contact us