call download fax letter pdf search x chevron

Türkiye Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Türkiye, 09/2014 – Devam ediyor

Türkiye Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (TurWiB), kadın yöneticilere ait KOBİ'lerin büyümesinin ve finansmana erişimlerinin önünde duran çok yönlü engelleri kaldırmak için etkili ve kapsamlı bir çözüm niteliğinde hayata geçirilmiştir. Program kapsamında küçük ve orta ölçekli kadın işletmelerinin krediye erişimini artırmak, risk karşılama ile kredi tedariki engelini ortadan kaldırmak, teknik destek bileşeni aracılığıyla arz ve talep dengesini kurma sürecini kolaylaştırmak ve kadınların finansal ve idari becerilerini güçlendirerek finansal ürün ve hizmetler için talepte bulunmalarını teşvik etmek için çalışmalar yapılmaktadır. Finansbank, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası ve Vakıfbank, proje katılımcı bankalarından bazılarıdır.

Programın ana hedefi, kadınların iş gücüne katılımını ve kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadın istihdamının artmasını sağlamaktır. Program, ayrıca daha fazla küçük ve orta ölçekli kadın işletmesine ulaşarak yeni kadın işletmeleri ürünlerini tanıtabilmek amacıyla kadın girişimcilerin beklentilerini anlamak, kadın işletmeleri için iş modellerine ve teslim mekanizmalarına yapılan değişiklikleri dahil etmek için katılımcı bankalara destek sağlamaktadır.

Kazakistan Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kazakistan, 03/2016 – 03/2019

Kazakistan'daki kadın işletmelerinin finansmana erişimini ve uzmanlığını artırmak için EBRD, Kazakistan Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programını (FIF KazWiB) geliştirmiştir. FIF KazWiB'in ana hedefi, kadın girişimcilerin finansmana erişimini sağlayıp uzmanlığını artırarak kadın girişimciliğine teşvik etmek ve güçlü bir kadın KOBİ sektörü desteği sağlamaktır. FIF KazWiB, Kazakistan'daki kadın KOBİ'lere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.

FIF KazWiB'in hedefleri:

  • Kadın KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve istihdam yaratmak amacıyla finansmana erişimlerine destek olmak;
  • Kazakistan'daki finansal aracılara teknik destek sunarak kadın işletmelerine yönelik sürdürülebilir kredi mekanizmaları geliştirmek;
  • Kadın KOBİ'lerin uzmanlık, finansal olmayan iş geliştirme hizmetleri ve iş ağı kurma fırsatlarını yakalamalarına destek vermektir.

Program, üç bileşenden oluşmaktadır:

  1. Kadın İşletmelerine Finansman bileşeni: Katılımcı bankalara kredi limiti tanıyarak uygun kredi müşterilerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve risk karşılama ile kredi iyileştirme mekanizması sunmak amacıyla oluşturulmuştur.
  2. Teknik İş Birliği bileşeni katılımcı bankalara kapasite geliştirme, ürün geliştirme ve pazarlama desteği sağlamaktadır.
  3. Kadın İşletmeleri - Küçük İşletmelere Destek bileşeni, kadın girişimcilerin uzmanlığa ve finansal olmayan iş geliştirme hizmetlerine erişimini artırmayı hedeflemektedir.