call download fax letter pdf search x chevron

Türkiye Mikro & KOBİ Finansman Programı & TurAFF

Türkiye, 10/2010 – 05/2017

Türkiye Mikro & KOBİ Finansmanı Programı - TurAFF, katılımcı bankaların (Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası) KOBİ'leri tanıtması ve/veya yaygınlaştırması ve özellikle tarım kredi tekniklerini ülkenin az gelişmiş bölgelerine ulaştırması için kapasite ve organizasyonel yapılandırma hizmeti sunmaktadır. Katılımcı bankaların kredi operasyonları, başta tarım sektörü olmak üzere birçok sektörü kapsamaktadır. Frankfurt School, katılımcı bankalara yeni ve mevcut pazarlara ürün geliştirmek, küçük tarım kredileri ile kadın girişimcilere verilen kredilerin portföyünü geliştirmek ve büyütmek için danışmanlık desteği sağlamıştır. Proje, KOBİ bileşeni dışında teknik destek, tarım kredileri üzerine eğitimler ve seminerler, TARDES gibi risk değerlendirme araçları ve değer zinciri finansmanı gibi yenilikçi finans mekanizmaları ile tarım kredilerinde kapsamlı iş stratejisi geliştirmek ve tarım kredileri için ilgili birimleri kurmaya odaklanmıştır. Projenin bir parçası olarak, tarımsal değer zincirinin farklı düzeylerinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin finansman ihtiyaçlarını tespit etmek için bir anket gerçekleştirilmiştir.

Böylelikle EBRD Mikro & KOBİ Finansmanı Programı, katılımcı bankalarının tarım kredisi pazarına girmeleri için teşvik sağlamıştır. Projenin sonucunda tarım kredilendirme pazarında özel bankaların payında ciddi bir artış görülmüştür. Ayrıca TARDES'in hayata geçirilmesiyle katılımcı bankaların tarım kredilendirme süresi 30 dakikaya kadar kısalmıştır. Piyasada artan rekabete paralel olarak bankaların hizmet kalitesi ve fiyatlandırması kayda değer ölçüde artmış ve bu sayede tarımcıların finansmana erişimi de artış göstermiştir.

Azerbaycan Tarım Finansmanı Teknik Destek Programı (AZAFF)

Azerbaycan, 09/2015 – 12/2017

Azerbaycan Tarım Finansmanı Teknik Destek Programı (AZAFF), EBRD tarafından geliştirilen ve tarım finansmanının çok yönlü doğasını öne çıkarmayı hedefleyen kapsamlı bir projedir. Frankfurt School, proje kapsamında EBRD'nin katılımcı bankalarına kapsamlı kapasite geliştirme programları gerçekleştirmeleri, tarım kredisi üzerine eğitimler vermeleri, tarım müşterilerine özel yeni ürünler geliştirmeleri ve maliyet cetveli (tech-card) ya da tarımsal kredi değerlendirme araçlarını kullanmaları gibi konularda teknik destek sağlamaktadır. Buna ek olarak Frankfurt School finansal okuryazarlık, danışmanlık ve ileri düzey tarımsal üretim için küçük çiftçilere ve tarım işletmelerine destek vermektedir.

QNB Finansbank ve Müşterilerine Tarımsal Danışmanlık Programı (I. ve II. Aşama)

Türkiye, 09/2015 – Devam ediyor

KOBİ'ler ve orta ölçekli müşteriler ile temasını artırarak özel bankalar arasındaki yerini güçlendirmeyi amaçlayan QNB Finansbank, son iki yıldır kırsal kesimlerdeki şubeleri aracılığıyla tarımsal bankacılığa da odaklanmaktadır. Banka bu alandaki görünürlüğünü güçlü tarım pazarlama ekibi ve sağlam altyapısıyla artırmayı hedeflemektedir. EFSE ve QNB Finansbank tarafından ortak finanse edilen bu projenin amacı, bankaya tarımsal kredi alanındaki kapasitesini geliştirmesi için destek sağlamaktır. Ayrıca proje, bankanın mevcut ya da potansiyel müşterilerinin küçük işletmelerini güçlendirerek portföy riskini azaltmak için kapasite geliştirmeye odaklanmaktadır. Projenin bir diğer hedefi, QNB Finansbank'ı Türk pazarında en iyi tarım bankacılığı yapan bankalardan biri haline getirerek kapasitesini ve rekabet gücünü geliştirirken hedeflediği tarımsal müşteri gruplarının finansal okuryazarlığının ve üretkenliğinin de artmasını sağlamaktır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Tarım Kredisi Programı

Türkiye, 06/2013 – 03/2015

Frankfurt School, proje kapsamında katılımcı bankaların prensiplerine uygun kredi metodolojisinin geliştirilmesi, pilot bölgelerin belirlenmesi ve kredi aracı ALES'in seçili bölgelerde kullanılması, yeni tarım bankacılığı politikalarının, ürünlerinin ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve şube ve merkez düzeyinde eğitim programlarının gerçekleştirilmesi (sınıf içi ve uygulamalı eğitim programları) gibi bankanın tarımsal kredi kapasitesini geliştirebileceği alanlarda danışmanlık hizmeti vermiştir.

Bank of Qinghai Tarım Kredisi Programı

Çin, 01/2016 – 06/2017

2015 Ağustos'ta gerçekleştirilen tarım kredisi fizibilite çalışmasının ardından Bank of Qinghai, hükümetin de odak noktası olan tarım sektörüne bölgede daha iyi hizmet verebilmek amacıyla uzun vadeli hedefi olan tarım kredisi kapasitesini artırmak için kendini geliştirmeyi hedeflemiştir.

More Less

Frankfurt School, bankanın hedeflerine ulaşabilmesi için tam kapsamlı bir hizmet paketi sunmuştur. Proje kapsamında müşteri yöneticilerinin yanı sıra yönetici kadrosuna da özelleştirilmiş eğitimler verilmiştir. Qinghai Bölgesi için özel olarak tasarlanmış ALES programının tanıtılması için gerekli maliyet cetvellerinin geliştirilmesinde kredi memurlarına ve yerel ekibe uluslararası uzmanlar rehberlik etmiştir. Kredilendirme süreçleri ve ürünler, seçilmiş bir şubede yapılan piyasa araştırmasının sonuçlarına göre geliştirilmiştir. Geliştirme aşamasının ardından piyasaya sürme süreci iki etapta gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, öğrenilen zorluklardan çıkarılan dersleri ve piyasaya sunma aşamasında iyileştirilebilecek noktaları tespit etmek amacıyla bir değerlendirme yapılmıştır. FS danışmanlık ekibinin de desteğiyle tarım kredilerinin düzenli olarak dağıtılmasıyla, iş modeli de sürekli olarak iyileştirilmiş ve Bank of Qinghai bünyesindeki tarım kredi ekibinin teknik uzmanlığı gelişmiştir.