call download fax letter pdf search x chevron

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TurSEFF) (Aşama I, II, III)

EBRD, Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ile birlikte çeşitli Türk bankalarına yeniden finansman imkânı sunuyor. Proje:

1. Ticari enerji verimliliği yatırımları,

2. Küçük ölçekli, bağımsız yenilenebilir enerji yatırımları,

3. İnşaat sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları,

4. Konut sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, ve

5. Kriterlere uyan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojisi, ekipmanı ve materyalleri üreticilerine, tedarikçilerine ve tesisatçılarına yatırım kredilerini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

More Less

Bankalara ve kredi alan kişilere (yatırımcılara) teknik destek sağlayan konsorsiyumun bir parçası olan Frankfurt School of Finance & Management, proje tasarımı, uygulama, pazarlama ve başarılı biçimde hayata geçirme aşamalarında projeye destek sağlamıştır. Ekip, ayrıca teknik uygunluk kriterlerinin tanımlanması ve bu kritere karşı alt projelerin değerlendirilmesinden sorumludur.

Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) (Aşama I, II, III)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) ortak finansman desteğiyle kredi veren çeşitli Türk bankalarına, özel sektör müşterilerine orta ölçekli yenilenebilir enerji alt projeleri sunmaları, sanayi sektöründe enerji verimliliği iyileştirmeleri yapmaları ve özel sektör yatırımları ile kentsel ve/veya sanayii atıktan enerji üretimi projeleri için yeniden finansman kolaylığı sağlıyor.

Projenin amacı, katılımcı bankaların fiyat saptayan ve bankalar tarafından finanse edilebilen, orta ölçekli sürdürülebilir enerji yatırım projelerine, teknik ve çevresel çerçevede uygulanabilir yenilenebilir enerji projelerini belirlemek ve hazırlamak için geliştirilen teknik uzmanlığa ve Türkiye'deki sürdürülebilir enerji projelerinde uygulanan çevre standartlarının Avrupa Birliği projeleri ile paralelliğine ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bunun sonucu olarak, projenin Türkiye'deki orta ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri için kendi kendini sürdürebilen bir piyasa oluşmasını teşvik etmesi bekleniyor.

More Less

Konsorsiyum taraflarından biri olan Frankfurt School'un sorumlulukları:

  • MidSEFF olarak bilinen yeni ve cazip kredi ürününü tanıtmak;
  • Uygun proje fırsatlarını görebilmek ve proje değerlendirme süreci eğitimi (iş üstünde eğitim) sayesinde uygulanabilir alt projeleri teknik ve finansal olarak değerlendirebilmek için yerel katılımcı bankaların kapasitesini geliştirmek;
  • Katılımcı bankaların operasyonlarını eğitimler, kontrol listeleri ve elektronik araçların geliştirilmesiyle kolaylaştırmak, birleştirmek ve her alt proje için bir tanım ve sosyal danışmanlık üretmek;
  • Potansiyel kredi müşterilerine ve katılımcı bankalara belediyelerin atıktan enerji üretme çalışmaları da dahil olmak üzere proje geliştirme ve Enerjinin Rasyonel Kullanımı Planı'na göre adım adım proje değerlendirme sürecini takip etmede destek vermek;
  • Gerekli durumlarda potansiyel karbon hareketlerini tespit ederek Karbon Finansmanı Danışmanları ile ortaklık kurmak;
  • Çevresel ve sosyal riskleri analiz ederek ve eylem planı geliştirerek çevre değerlendirme desteği vermek ve katılımcı bankalar ile uyum yöntemleri geliştirmek yoluyla projenin uzun vadeli etkilerini artırmaktır.

TSKB’ye Verilen İki AFD Fonunun Etki Değerlendirmesi

Türkiye

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na 50 milyon avroluk iki kredi imkânı sunmuştur. 2005 yılında başlanan ilk kredilendirme projesi, enerji, eğitim ve sağlığa odaklanarak Türk özel sektör şirketlerinin finans yatırımlarına uzun vadeli fon sağlamıştır. 2006 yılında imzalanan ikinci kredilendirme projesi ise yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, doğal gaz dağıtımı ve endüstriyel kirlenmenin kontrol altına alınması alanlarında çalışan Türk özel şirketlerinin yatırımlarına ayrılmıştır.

Frankfurt School of Finance & Management, bu iki projenin nihai değerlendirmesi için bağımsız danışman firma olarak atanmıştır. Bu yaklaşım, AFD'nin kamu fonlarının doğru kullanılmasına yönelik hedeflerinin yerine getirilmesi ve aktivitelerinin Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü Kalkınma Yardımı Komitesi tarafından önerilen kriterlere paralel olarak sonuçlarının derinlemesine anlaşılması yönündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.