call download fax letter pdf search x chevron

KOBİ Finansmanı

Alanında uzman KOBİ Yetkinlik Merkezimiz ile, finansal kurumlara KOBİ finansmanı bölümlerinin kurulması ya da geliştirilmesinde destek sağlıyoruz. 2002’den beri, Türkiye ofisimiz Türk KOBİ’lerin finansal hizmetlere ve krediye ulaşması, yüzlerce Türk bankacının KOBİ finansmanı eğitimi alması ve Türkiye’nin en büyük ticari bankalarının verimli sistemler kullanarak KOBİ kredilendirme faaliyetlerinde yer alması için çok sayıda program gerçekleştirdi. Hizmetlerimizin tümü, en iyi uluslararası uygulamalara dayanıyor ve müşterilerimizin ve piyasanın belirlediği koşullara uygun olması için özel olarak tasarlanıyor.

Stratejik Planlama ve Politika

İş geliştirme sürecinin başarılı olması için kurumların KOBİ piyasasına girmelerini sağlayacak stratejik planlama ve politikalar yoluyla yeterli sayıda organizasyonel yapı geliştirmesi gerekir. Kuruma ait tüm politikalar, süreç tanımları ve iş akışları, Türkiye’deki ve komşu ülkelerdeki KOBİ piyasası için iş planlarının geliştirilmesi gibi önlemlerle iş ortaklarımıza çözümler sunuyoruz.

Araçlar ve Operasyonlar

Uluslararası Danışmanlık Hizmetlerimiz, bankalara mevcut yapılarının bir parçası haline getirilen kredi risk değerlendirmesi, kredi portföy yönetimi ve raporlama araçları sunuyor. Bu araçlar, günlük kredi operasyonlarını kolaylaştırırken performans değerlendirme ve sonuç izlemede idari birimlere yardımcı oluyor.

Ürün Geliştirme

2003’ten beri Türk bankalarını pazar araştırması, pazarlama girişimlerinin tasarımı, özel ürün tanımlarının sağlanması ve KOBİ hizmetleri ve ürünlerinin tanıtılması alanlarında personel koçluğu ile destekliyoruz. Finansal ürünler; döner sermaye ve yatırım kredilerinden teminat ürünlerine, kefalet ve ticaret kolaylıklarına çeşitlilik gösteriyor. Finansal olmayan ürünler ise iş fırsatları, değer zinciri optimizasyonu ve müşterilerin finansal okuryazarlığını geliştirmeye odaklıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Detaylı eğitim ve kapasite geliştirme planları, teşvik tedbirleri ve eğitimlere yönelik etki analizleri aracılığıyla kurumdaki ilgili birimlere personel alımı yaparak ve birimin geliştirilmesi için destek sağlayarak insan kaynakları yönetimini gerçekleştiriyoruz

Kırsal Finansman+

Since 2010, Frankfurt School Turkey Office offers consultancy and capacity building to leading commercial banks and donors in agricultural and rural finance. Our advisory services are guided by a holistic approach to sustainable rural development. It combines access to finance for all sizes of farms, agribusinesses, rural enterprises, and households with improved technological solutions and cost-efficient delivery channels.

Our strength lies in understanding the organizational context of our clients and developing flexible solutions, both in terms of feasibility and implementation. It is facilitated by our extensive know-how of rural and agricultural sectors in Turkey and the neighboring countries, thanks to our far-reaching field studies.

Moreover, we work with highly experienced and professional local and international experts. We take a hands-on approach in project implementation, which is driven by results and translates into tangible benefits for our clients and partners.  

Tarımsal Kredi Değerlendirme Sistemi (ALES)

ALES, Türkiye’de geliştirilen kapsamlı bir risk değerlendirme ve kredi hesaplama aracıdır. Skoring metodolojisiyle üreticinin kredi riskini belirlleyen ALES, agronomist ekibimizin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinden topladığı bilgiler ile yaratılan maliyet cetvelleri ile üreticinin işletme sermayesi ihtiyacını ve tarımsal aktivitelerden gelmesi olası verim/geliri hesaplar. Üreticilerin geri ödeme kapasitesi ve gerçek ihtiyaçlarına göre kredi limitleri önerir ve kredi vadeleri için de tavsiyeler sunar.

ALES; işletme sermayesi, yatırım ve tarımsal ekipmanın yanı sıra bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı kümes hayvanları yetiştiriciliği (et veya yumurta) ve arıcılık alanlarında çeşitli kredi taleplerini değerlendirebiliyor. Bu sebeple sistem, tarımsal aktiviteler gerçekleştiren çiftçiler ve tarım işletmeleri için ideal bir seçim niteliğinde. Ayrıca ALES, ödeme programının oluşturulmasına ve geri ödeme kapasitesinin daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Müşteri Değerlendirme Programı (CAP) adında farklı bir ALES versiyonu geliştirdik ve EBRD’nin MKOBİ Finansmanı Programı kapsamında Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) aktardık. Şu anda İş Bankası ve Akbank da dahil olmak üzere Türkiye’nin en büyük 7 ticari bankası tarımsal kredi değerlendirme süreçlerinde bu uygulamayı kullanıyor.

ALES, aşağıdaki hizmetleri sunuyor:

  • Çeşitli tarımsal kredi ürünleri için düşük maliyetli ve standartlaştırılmış kredi başvuru değerlendirmesi
  • Kredi riskinin azaltılması
  • Müşteri analizi için maliyetin minimize edilmesi
  • Kişiye özel geri ödeme planı
  • Daha düşük eğitim ve işletme giderleri
  • Pazar değişikliklerine hızlı tepki verebilme yetisi
  • Satış ve taahhüt departmanları arasında azalan uyuşmazlıklar
  • Kullanıcı bankalar için daha düşük ücretler

İzleme Bilgi Sistemi (İBS)

Müşterilerimize veri tabanına girecek parametreleri seçmelerinde yardımcı oluyoruz. Frankfurt School, Türkiye’de bulunan ve alanında uzman olan IT ekibiyle çalışmalarını yürütüyor. Ekip, kredi departmanı ve yönetimi için rapor hazırlayacak.

Kurumsal Kapasite Geliştirme

Finansal Kurumlar için Politika ve Prosedürlerin Geliştirilmesi

Verimliliğin artırılması, doğru risk yönetimi, maliyetin azaltılması, müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verilebilmesi ve ürünlerin gerçek ihtiyaca göre uyarlanabilmesi için kırsal ve tarımsal kredilendirme yapan bankalara politika ve prosedürler tasarlıyoruz.

Organizasyonel Yapı

Potansiyel operasyonel riskleri yönetebilmeleri ve personel eğitimlerine yönelik sorumluluklarını tanımlayarak tarım sektöründe faaliyet gösteren organizasyonel yapılar kurmaları için bankalara destek veriyoruz.

İnsan Kaynakları Desteği

Personele özel hazırlanan eğitimler sunarak müşterilerimize  tarımsal ve kırsal bankacılık hizmetleri için yeni insan kaynağı alımında yardımcı oluyoruz. Kırsal kesimlerdeki topluluklarla iletişime geçebilen, ihtiyaçlarını tespit edebilen ve gerektiği yerde onlara yol gösteren tarım uzmanlarını ilişki yöneticileri olarak atıyoruz.

Ürün Geliştirme

Bu alanda piyasa analizi ve kurumsal inceleme, ürün tasarımı ve tanımı, ürün iyileştirme, değer zincirleri oluşturulması, pilot testler, pilot test değerlendirmesi ve final sunum gibi birçok hizmet sunuyoruz.

Lisanslı Depo Finansmanı

Stratejik partnerler belirleyerek ve lisanslı depo ürün senetlerine göre oluşturulan finansal şemalar arasında bağlantılar kurarak bu ürünü geliştirmek isteyen finansal kurumları destekliyoruz.

Değer Zinciri Finansmanı

Faaliyet gösterilen alt sektöre göre finansal ürün yaratıyor veya uyarlıyoruz. Buna finansman şemaları, değer zinciri haritası, farklı üretim aktörleri arası bağlantı oluşturma, tarımsal değer zinciri finansmanı mekanizmalarının uygulanması, yeni finansal ürünler aracılığıyla değer zincirlerinin yeniden yaratılarak tekrar yapılandırılması, aktörlerin iletişimlerini artırılması için bir ekip oluşturulması ve değer zinciri aktörleri arasında koordinasyon sağlamak da dahildir. 2011’den bu yana, tarım ekibimiz Türkiye ve Azerbeycan’da birçok değer zinciri finansmanı mekanizması geliştirmiştir.

Risk Yönetimi

Kapsamlı saha çalışmalarımız ve araştırmalarımız, bize çiftçiler ve kırsal bölgelerdeki KOBİ’ler hakkında kritik bilgiler veriyor. Geçtiğimiz on yıl boyunca risk ve maliyeti azaltarak kırsal bölgelerde finansal hizmetlerin sağlanması için bankaları ve finansal kurumları yeni teknolojilerin, araçların ve finansal ürünlerin geliştirilmesinde destekledik.

Eğitim, Koçluk, Eğitmenlerin Eğitimi (ToT)

Eğitim (sınıf içi eğitimler, seminerler ya da çalıştaylar), işbaşı eğitimi ve koçluk hizmetleri vererek teknik destek sunuyoruz. Zaman içinde kırsal kredilendirmeyi korumak ve sektörün büyümesini temin etmek için kapasite gelişimini kurumsallaştırarak güvence altına alan “çarpan” mekanizmaları geliştirdik. Frankfurt School, 2,000’i aşkın Türk bankacıya 2010 yılından bugüne çeşitli tarımsal kredilendirme eğitimleri sağladı. Finansal kuruluşların eğitim faaliyetlerine devam etmelerini ve görev kapsamının ötesine geçecek derecede bilgi aktarımını sağlamak için Eğiticilerin Eğitimi programını gerçekleştiriyoruz.

Pazarlama ve Teslimat Kanalları

Müşterilerimize pazarlama stratejisi geliştirmeleri ve uygun materyalleri oluşturabilmeleri için yardımcı oluyoruz. Kırsal kesimdeki bankalar ve müşteriler için işlem ücretlerinin yüksek olduğunun farkındayız. Çalıştığımız bankanın yönetim ekibiyle birlikte tarım bankacılığı programının uygulanabilirliği, bunun için gereken yatırım, potansiyel riskler ve faydaları da inceliyoruz.

Tarım Kart

Tarım Kart, tarım üreticilerinin tarımsal girdileri satın almasını ve hasat zamanı bankaya geri ödeme yapmasını sağlayan özelleştirilmiş bir kredi kartıdır. Operasyonel verimliliği sağlayan Tarım Kart ile müşteriler farklı ürünler için para limiti tanımlayabiliyor. Böylelikle çiftçiler giderlerini kontrol edebiliyor ve paralarını yalnızca tarımsal üretime harcadıklarından emin oluyor. Frankfurt School olarak, bölgede birçok bankaya tarımsal müşteriler için kredi kartı geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri için yardımcı olduk.

Proje ve Yatırım Finansmanı

Frankfurt School Türkiye; tarım işletmesi stratejisi, operasyonlar, üretim, işleme, pazarlama, ürün çeşitliliği, teknoloji transferi, işçi ve makine planlaması, makine ve ekipman kullanımı, karşılaştırmalı performans verilerinin değerlendirilmesi, kalite kontrol, bütçe ve para akışı hazırlıkları, finansal tahminler ve kredi yönetimi alanlarında finansal kurumlara danışmanlık sağlıyor.

Tarımsal Üretici ve İşletmelere Hizmetlerimiz

Değer zincirlerini yeniden yapılandırmaya ve sürdürülebilir tarımı geliştirmeye yardımcı olacak birçok hizmet sunuyoruz.

Çiftlik Yönetimi

Çiftçileri ve tarım işletmelerini finansal yönetim, proje tasarımı ve yeni yatırımlar için planlama, süreç optimizasyonu, kalite iyileştirmesi ve yeni teknolojilerin tanıtılması ile destekliyoruz.

İyi Tarım Uygulamaları ve Gelişmiş Tarım

Çiftçilere ve tarım KOBİ’lerine ürün rotasyonu, girdilerin kullanımı, bitkiyi doğru ekme yöntemleri, ürün takibi, ürün toplama, besi hayvancılığı, besleme, ilaç ve makinelerin verimli ve doğru kullanımını öğetiyoruz.

Pazara Erişim

Çiftçilere ve tarım KOBİ’lerine değer zinciri şemaları, sözleşmeli üretim ve depolama alternatiflerinin tespitine yönelik tavsiyeler sunuyoruz.

Çevre Koruma

Tarım paydaşlarıyla çevre dostu tarım uygulamaları, çevre koruma, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi ile iklim değişikliği uyum önlemleri üzerine çalışıyoruz.

Gender Finance

Frankfurt School International Advisory Services (IAS) attaches immense importance to the promotion of women by accomplishing numerous programmes on strengthening women entrepreneurs and enhancing gender finance in a number of countries across the world on behalf of the leading international donor institutions including EBRD, KfW, EU, IFC and ADB. These programmes include training, consultancy and capacity building activities as well as conducting large-scaled researches and studies on current situation of women entrepreneurs in the respective regions.

In countries including Turkey, Kazakhstan, Western Balkans, Egypt and Croatia, we help financial institutions understand the needs and demands of women-led businesses and design customized financial and non-financial solutions targeting this specific segment. Moreover, we improve the business models and delivery mechanisms of these financial institutions that would allow them serve to their women-led MSME clients more effectively.

 We also provide services directly to women entrepreneurs and business leaders to elevate their knowledge on business management, leadership, and financial products and services. Within the scope of donor programmes, we’ve developed self diagnostic tools that help women-led MSMEs evaluate their own business skills and the strengths and weaknesses of their businesses as well as the ways to tackle them. 

Climate & Sustainable Energy Finance

The Frankfurt School - UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance (the Centre) is committed to facilitating the necessary structural change of energy supply and use around the globe by helping to catalyse private sector capital flow towards investments in sustainable energy and climate change mitigation and adaptation. Its work is designed to encourage and assist the finance community to scale-up current investment, or to take the first steps into new markets, particularly in developing countries.

Frankfurt School is a consortium partner in EBRD’s Turkey Sustainable Energy Finance Facility (TURSEFF) and Mid-size Sustainable Energy Financing Facility (MidSEFF) in all phases.

Araştırma ve Politika Desteği

We offer services to ministries, second-tier banks, and other bilateral and multilateral organizations (AFD, EBRD, KfW, etc.) to support a more competitive financial sector by offering services in research and advisory. 

Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışmaları

Öncelikli kalkınma gruplarına özel olarak hazırlanan finansman projelerindeki pazar fırsatlarını tespit etmek için araştırma ve veri analizi yapıyoruz. Fizibilite çalışmalarımız kredi limitlerinin yapılandırılması ve uygulanmasının yanı sıra daha fazla finansal ürün ve hizmetin sunulmasına da yardımcı oluyor.

Etki Değerlendirmesi

Programın doğrudan ve dolaylı etkileriyle belirlenen kriterlerine ulaşmadaki başarı düzeyini ölçebilmek için etki değerlendirmesi çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Garanti Programları

Birçok paydaşın dahil olduğu kredi garanti programları, çiftçilerin yatırımlarını desteklerken bir yandan da riski azaltarak finansal kuruluşlar için sürdürülebilirliği sağlıyor. Frankfurt School, hizmetleri kapsamında tüm bu kıstasları göz önünde bulundurarak en iyi etkiyi oluşturmayı hedefliyor.

Frankfurt School Türkiye Ofisi Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği kurarak Kredi Garanti Fonu’nun kapasitesini geliştirmek ve Türk KOBİ’lere daha iyi hizmet vererek banka finansmanına erişim ihtiyaçlarına bir yanıt niteliğinde olması amacıyla büyük bir proje gerçekleştirdi.

Eğitim Gezileri

Finansal kuruluşların çalışanları için ilgili teşvik mekanizmalarını öğrenmek, kredi yöneticilerinin programı benimsemesi ve istenen düzeyde kredi dağıtımının sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Tarımsal finansman, kırsal finansman, KOBİ finansmanı ve cinsiyete duyarlı bankacılık alanlarında en iyi uygulamaları katılımcıların bizzat görebilmesi için eğitim gezileri gerçekleştiriyoruz.

Ayrıntılı Analiz

Nitel ve nicel bilginin toplanması ve analiz edilmesinin ardından, müşterilerimize önerilerimizi içeren bir rapor hazırlıyoruz.

Pollitika Diyaloğu ve Öneriler

Müşterilerimize bu alanda da danışmanlık hizmeti sunuyor ve sektörü güçlendirecek politikaları tasarlamaları ve uygulamalarına yardımcı oluyoruz.

Konferanslar ve Çalıştaylar

Ulusal ve uluslararası düzeyde KOBİ finansmanı, cinsiyete duyarlı finansman, kırsal ve tarımsal finansman üzerine pek çok konferans ve çalıştay gerçekleştirdik. Bu etkinlikler, kilit karar mekanizmaları ve hükümet uygulayıcıları, özel sektör ve önde gelen finansal kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi finansal kalkınmada önemli rol oynayan aktörleri bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımı için benzersiz bir platform sunuyor.  Bu etkinlikler, bölgedeki finansal sektörde sürdürülebilir büyümenin ve yeni trendler için finansal kalkınmanın önemine dikkat çekmesi açısından da önem taşıyor.

FinTech

Our high quality FinTech team works on developing solutions for finance sector by making use of software and modern technology. While providing financial institutions with the most innovative digital technologies to improve their competitiveness and service quality, our solutions also help the underserved clients in the developing world access to finance and all kinds of banking services. Not only with financial institutions, but we also work with the donors to assist them in introducing digital solutions for MSMEs underserved in terms of financial and business development services.