İletişim

Course Finder

Offline

Catalogue

Tarım Finansmanı Sertifika Programı

Tarımsal gıda ve ürünlere olan talebin artmasının yanında tarımsal üreticilerin banka finansmanına olan taleplerinin de artması, gelişmekte olan ekonomilerde tarımsal üreticilerin ihtiyaçlarını, tarım sektörünün dinamiklerini ve finansmanın tarımsal değer zincirlerindeki yerini anlayan nitelikli bankacı ihtiyacı doğurmuştur. Bu eğitim programı, Türkiye’deki bankacılara ya da uygulayıcılara, tarım finansmanı kavramı üzerinde geniş bir perspektif kazanmalarının yanı sıra çiftçi ve tarım işletmelerine etkili bir şekilde ve en az riskle kredi vermelerinde yardımcı olur. Frankfurt School’un pratik proje çalışmaları ve teorik eğitim programlarındaki geniş tecrübesine dayanan bu online program, tarım finansmanı konusunda aktif ya da konuya ilgisi olan yeni mezunlar, orta düzey yöneticiler ve kredi yetkililerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.

Ne sunuyoruz?

 • Video dersler, PDF metinler, örnekler, pratik uygulamalar, online testler ve vaka analizleri içeren interaktif bir e-öğrenme programı,
 • Programla ilgili konuların tartışılabileceği, ayrıca eğitmenlerin, katılımcıların ve FSDF e-Campus ekibinin fikirlerini ve tecrübelerini paylaşabileceği bir tartışma forumu,
 • e-Campus ekibi tarafından size özel destek,
 • Final sınavını geçtikten sonra Frankfurt School sertifikası veya programı tamamladıktan sonra katılım belgesi kazanma olanağı ve

Öğrenim Ücretleri*

Kayıt Tarihi

Ücret

Koronavirüs krizi sonrası yeni

normal süreç boyunca özel fiyat

2250 TL

Ödeme Seçenekleri

Uluslararası banka transferi (Aracı banka ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.)

Ne yazık ki bireysel ödemede taksit yapılamamaktadır. (Lütfen kurumsal grup alımlarındaki özel durum için bizimle iletişime geçin.)

*Koronavirüs pandemisine özel olan bu fiyat sadece Eylül 2020’de başlayacak olan dönem için geçerlidir ve bir sonraki dönemde broşürdeki fiyatlara geri dönülecektir.

Elective units:

Add 3 units to your course for EUR 200.

Hedef Kitle

Temel hedef kitle, Türkiye’de tarım bankacılığı alanında çalışan bankaların kredi yetkilileri/satış ekiplerinden oluşmaktadır. Program ayrıca, tarımsal ve kırsal finansman kavramlarını ve sektördeki yenilikçi trendleri anlamak isteyen; finans ve bankacılık geçmişi olan uygulayıcılar için de eşsiz bir fırsattır.

İş yükü

Haftalık 3-4 saatlik bireysel çalışma varsayıldığında program ortalama 6 ay sürmektedir. Program birbiri üzerine kurulmuş 7 zorunlu ve 1 seçmeli üniteden oluşmaktadır. Bir sonraki üniteye geçiş, ünite sonundaki online testi başarıyla tamamlayarak olmaktadır.

Tarihler

Başlangıç

Bitiş

Kayıtlar

Erken Kayıt

1 Eylül

28 Şubat

1 Haz. - 1 Eylül

15 Temmuz'a kadar

1 Mart

31 Ağustos

1 Ara. - 1 Mart

15 Ocak'a kadar

Programın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SDGs) katkısı

Tüm programlarımız aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

Bu program aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında bilginizi artıracaktır. Frankfurt School Sürdürülebilir Dünya Akademisi (SWA), BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDGs) ilerletilmesine adanmış profesyonel ve kapsamlı programlar sunmaktadır.

Eğitim Programının Detayları*

Eğitim, genişletilmiş bir perspektif kazandırmak için tarım sektörünün yerel ekonominin yanında dünya ekonomisindeki yerinin genel görünümü ile başlar. Eğitimin öğrenme hedefleri genel olarak tarım bankacılığı ürün ve hizmetleri hakkında bilgi vermek, kredi risk analizi ve kredi kullandırmada karar mekanizmalarıyla birlikte müşteri ilişkileri yönetimi ve tarımsal müşterilere sunulan inovatif çözümleri de içeren başlıca tarım finansmanı kurallarını ve araçlarını açıklamaktır.

Ayrıca eğitim, katılımcıların tarımsal müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına doğru cevap verebilmeleri için bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin üretim döngülerinin temel esaslarını anlatmaktadır. Eğitim programı, tarladan sofraya kadar uzanan tarımsal değer zincirleri ve finansal kurumların bu zincir içindeki rolü üzerine de sağlam bir anlayış sunmaktadır.

Tavsiyeler

Ders çalışma zamanınıza, hızınıza ve yoğunluğunuza siz karar verseniz de size bu programdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinize dair tavsiyeler vermek isteriz:

Ders programınız: Ders programı kişisel öğrenme programınız için bir kılavuz görevi görmektedir ve dersi belirli bir zaman diliminde bitirmenizde yardımcı olacaktır. Her ünitenin 6 aylık program akışına göre bitirme tarihleri vardır. Bu tarihler yoğunluğunuza göre tarafınızdan ileri veya geri çekilebilir, zorunlu değildir.

Alıştırmalar: Bazı ünitelerdeki alıştırmaları zorunlu olmasa da öğrendiklerinizi test etmek ve final sınavına alıştırma yapmak için fırsat olarak görmenizi ve bu fırsatı kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Ödev: Zorunlu ödev sayesinde program süresince öğrendiğiniz bilgileri nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Bunun için gerekli materyalleri okumanız ve sonrasında ödevi tamamlayarak teslim tarihinden önce teslim etmeniz gerekmektedir. Ayrıca final sınavına girebilmeniz için ödevden geçer not almanız gerekmektedir.

İş ağı geliştirme fırsatı: Forumları, kendinizi programdaki diğer katılımcılara tanıtmanın yanı sıra anlamadığınız konular hakkında soru sorarak diğer katılımcıların da bilgi sahibi olması için kullanabilirsiniz.

Eğitim Programının Hedefleri

Katılımcılar, bu programı başarı ile tamamlamaları durumunda, tarım finansmanının temel kavram, teori ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak. Örneğin:

 • Tarımsal üreticilerin üretim ve ödeme döngülerinin diğer tarım dışı müşteri gruplarından farkını ayırt edilebilecekler.
 • Gelişmekte olan ekonomilerin tarımsal değer zincirlerinde yer alan tarımsal KOBİ’lerin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını tanımlayabilecekler.
 • Tarımın farklı alt sektörlerindeki ve üretim faaliyetlerindeki ana finansal ihtiyaçlarını anlayabilecekler.
 • Tarımsal müşteriler için gerekli kredi risk analizlerini, kredi tahsis ve risk yönetimi süreçlerini yönetebilecekler.
 • Yenilikçi çözümlerle bölgelerindeki kredi pazarlama ve satış faaliyetlerini daha etkili bir şekilde yürütülebilecekler.

Ünite 1: Türkiye’de Tarıma ve Tarım Finansmanına Genel Bakış

Bu ünitede, tarımın tanımı ve gelişimi, küresel gıda güvenliğinin önemi, gıda fiyatları ve gıda kalitesi ile Türkiye’de tarım ve tarım finansmanı sektörünün genel yapısı ve sektörde aktif rol alan paydaşlar hakkında bilgi edineceksiniz.

Ünite 3: Türkiye’de Hayvansal Üretim

Türkiye’de hayvancılığın neredeyse her türü yaygındır ve hayvancılık işletmeleri bankaların tarımsal müşterilerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu ünitede öğreneceğiniz konulardan bazıları:

 • Farklı hayvancılık alt sektörleri için üretim döngüleri (sığır, küçükbaş hayvan, kümes hayvancılığı, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği);
 • Hayvancılık yatırımları için finansman ihtiyaçları;
 • Hayvancılık işletmelerinin işletme sermayesi ihtiyaçları;
 • Tarımsal ürün sanayisi, ticareti ve üretim zincirlerinin finansmanı.

Ünite 5: Tarım Bankacılığında Kredi Değerlendirme ve Tahsis

Bu ünitede, tarımsal kredilendirmede kredi değerlendirme metotları ve araçları, tarımsal kredi değerlendirmenin farklılıkları, tahsis süreçlerinin teklif ve süreç bakımından yönetimi detaylarıyla incelenmektedir. İşlenen konulardan bazıları:

 • Tarımsal kredilendirmede izleme ve ödeme;
 • Kredi tahsis sürecinin yönetilmesi;
 • Tarımsal kredilendirme tahsisinde operasyonel usuller.

Ünite 7: Tarım Finansmanında İnovatif Çözümler

Tarım finansmanı sağlayıcıları operasyonel maliyetleri düşürmek ve satış ve müşteri ağını artırmak için yenilikçi ürün, hizmet veya dağıtım kanalları geliştirebilirler.  Bu ünitede operasyonel maliyetleri düşürmeyi ve müşteri ağını genişletmeyi hedefleyen aşağıdaki inovatif ürünlerden bahsedilecektir:

 • Ayrıcalıklı kredi programları;
 • Kredi limitleri;
 • Lisanslı depo makbuz senedi finansmanı;
 • Faktoring ve fatura indirimi;
 • Ticaret finansmanı;
 • Finansal Kiralama (Leasing);
 • Tarım sigortası;
 • Kitlesel fonlama (Crowdfunding).

Ünite 2: Türkiye’deki Bitkisel Üretim

Tarımsal üreticilere etkili bir şekilde ve düşük riskli kredi verebilmek için, kredi yetkililerinin, üretilen bitkinin üretim döngüleri, belirli dönemlerde ek finansman gerektiren girdiler ve süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu ünitede şu konulara değinilecektir:

 • Farklı alt sektörler için bitkisel üretim döngülerine genel bakış (meyve, sebze, sera, tarla bitkileri);
 • Bitkisel ürünlerin depolama ve pazarlaması için finansman ihtiyaçları;
 • Bankacılık perspektifinden tarımsal girdi ve işleme sanayisi.

Ünite 4: Tarım Bankacılığına Giriş

Bu ünite; Türkiye’deki tarım bankacılığı operasyonlarının yapısı ve gelişimini tanıtmakta ve üreticilere sunulan mevcut tarımsal kredi ürünlerini açıklamaktadır. İncelenen alt başlıklar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye’de tarım bankacılığının gelişimi;
 • Tarım bankacılığındaki organizasyon şeması;
 • Tarım kredisi arkasındaki gerekçe ve diğer segmentlerden farkları;
 • Tarım kredileri için bilgi teknolojileri ve yönetim bilgi sistemi kullanımı;
 • Tarımsal müşterilere sunulan kredi ürünleri, finansal olmayan hizmetler ve sigortalar ile bu ürün ve hizmetlerin satışı ve pazarlanması.

Ünite 6: Tarım Bankacılığında Risk Yönetimi

Kredi tahsisi sırasında ve sonrasında risk yönetimi kârlı bir tarımsal kredilendirme için önemlidir ve özel beceri ve dikkat gerektiren pek çok önlemi içerir. Bu ünitede öğreneceğiniz bazı konular:

 • Tarım bankacılığında risk yönetimi unsurları;
 • Tarımsal kredilerin izlenmesi;
 • Takipteki kredilerin yönetimi ve borçların yeniden yapılandırılması;
 • Türkiye’nin gerçeklerine dayanan hukuki işlemler.

*Değişebilir

Eğitmenler

Ömer Faruk Demirhan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan ve kariyerine bir kamu bankası şubesinde ticari krediler pazarlama uzmanı olarak başlayan Demirhan, ardından aynı bankanın genel müdürlüğünde tarımsal pazarlama uzmanı olarak çalışmıştır. Türkiye’de özel bankaların tarımsal finansman pazarına girmesiyle birlikte özel sektöre geçen Demirhan, iki özel bankanın tarımsal pazarlama organizasyonu, politikaları ve ürünlerini geliştirmek üzere yönetici olarak görev yapmıştır.

Daha fazla Daha az

2005 – 2007 yılları arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında Ulusal Kırsal Kalkınma Planı hazırlıklarında aktif rol olan Demirhan, çalıştığı bankaların uluslararası finansal kuruluşlarla (Dünya Bankası, IFC, EBRD, KfW vb.) gerçekleştirdiği tarımsal projelerde ekip liderliği ve uygulayıcı olarak rol almıştır. Bankacılık kariyerinde tarımın finansmanına yönelik birçok ürün, iş modeli ve kampanya geliştiren Demirhan, çiftçilere yönelik geliştirdiği tüketici kredileri ile Türk Ekonomi Bankası tarafından düzenlenen Rıfat Taranto Bankacılık Yarışmasında üçüncülük ödülü kazanmıştır. Son 10 yıldır Türkiye’deki ve başka ülkelerdeki finans sektörü çalışanlarına, tarımsal yatırımcılara eğitimler veren Demirhan, 2014-2016 yılları arasında Dünya Bankası’nın Tarımsal Finansman Destek Programı (AgriFin) kapsamında tarımsal değer zinciri finansmanı eğitimleri vermektedir. Ömer F. Demirhan 2015 yılından bu yana Frankfurt School’da tarımsal ve kırsal finansman alanında strateji, süreç, model, ürün danışmanlığı ve eğitimleri vermeye devam etmektedir.

Mehmet Yıldız

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Mehmet Yıldız, Ziraat Bankası’nda mühendis, başmühendis, müdür yardımcısı, şube müdürü unvanlarıyla 19 yıl boyunca çalışmıştır. Yıldız ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığında da 6 yıl araştırmacı olarak ve TARSiM’de bitkisel üretim konusunda 1 yıl eksper olarak çalışmıştır. Türk Ekonomi Bankası’nda Orta Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde 4,5 yıl Tarım Bankacılığından sorumlu bölge yöneticiliği yapan Yıldız, 2013 yılından bu yana Frankfurt School bünyesinde eğitimci, saha koçu, tarımsal kredilendirme uzmanı öncelikli olmak üzere çalışmaktadır.

İbrahim Oğuz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan İbrahim Oğuz, bahçe bitkileri alanındaki uzmanlığının yanı sıra sulama, peyzaj vb. gibi tarımın farklı alt sektörlerinde danışman ve yönetici olarak çalışmıştır. 2011’den bu yana Frankfurt School eğitimci, tarım uzmanı ve tarımsal veri uzmanı olarak uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen farklı projelerde çalışan Oğuz, ayrıca 2015 yılından bu yana Tarım Gündem, Agrotime gibi tarım dergilerinde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

Gürkan Erel

Ziraat Mühendisliği, Tarım Ekonomisi ve Hukuk bölümlerinde ihtisas yapmış olan Gürkan Erel, 28 yıl boyunca Ziraat Bankası’nın çeşitli şubelerinde şube müdürü ve genel müdürlükte tarımsal krediler departman müdürü olarak görev yapmıştır. Erel, hukuki danışmanlık faaliyetlerinin yanında, 2015 yılından bu yana Frankfurt School bünyesinde eğitimci, saha koçu, tarımsal kredilendirme uzmanı öncelikli olmak üzere çalışmaktadır.

Aksoy Kahraman

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu olan Aksoy Kahraman, 1993-2011 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nda hayvancılık uzmanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, organik büyükbaş, küçükbaş ve tavuk üretimi yapan çeşitli özel tarımsal firmalarda yönetici olarak da çalışmıştır. Sınıf içi ve saha tarımsal eğitimlerin yanı sıra tarımsal veri toplama ve işleme konusunda tecrübeli olan Aksoy, 2015 yılından bu yana Frankfurt School’da hayvancılık uzmanı, tarımsal veri uzmanı ve eğitimci olarak uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen farklı projelerde çalışmaktadır.

Helmut Grossmann

Kassel Üniversitesi Tarım Ekonomisi mezunu olan Helmut Grossmann TAFE Üniversitesi’nden Öğretim Becerileri sertifikası almıştır. 1998-2004 yılları arasında GIZ bünyesinde danışman ve proje yöneticisi olarak çalışmıştır. Ayrıca 1991-1992 ve 1996-1998 yılları arasında Avustralya Yurtdışı Hizmet Bürosu için Mikro-Ekonomik Danışman olarak görev yapmıştır. 2004’ten bu yana Frankfurt School bünyesinde 20’yi aşkın ülkede KOBİ uzmanı, eğitmen, tarımsal finans uzmanı ve danışman olarak çalışmaktadır. Sınıf içi ve işbaşı eğitimlerde aktif görev alan Grossmann, 2004-2013 yılları arasında Frankfurt School Yaz Akademisinde baş eğitmen olarak dersler vermiştir. Mikrofinans, kırsal ve tarımsal kalkınma konularında Frankfurt School, GIZ ve UNDP bünyelerinde yayınları bulunmaktadır.