call download fax letter pdf search x chevron

Tarımsal mallara olan talebin artmasının yanında tarımsal üreticilerin banka finansmanına olan taleplerinin de artması, gelişmekte olan ekonomilerde tarımsal üreticilerin ihtiyaçlarını, tarım sektörünün dinamiklerini ve finansmanın tarımsal değer zincirlerindeki yerini anlayan nitelikli bankacı ihtiyacı doğurmuştur. Bu eğitim programı, Türkiye’deki bankacılara ya da uygulayıcılara, tarım finansmanı kavramı üzerinde geniş bir perspektif kazanmasında ve çiftçi ve tarım işletmelerine etkili bir şekilde ve en az riskle kredi vermede yardımcı olur. Frankfurt School’un pratik proje çalışmaları ve teorik eğitim programlarındaki geniş tecrübesine dayanan bu çevrimiçi program, tarım finansmanı konusunda aktif ya da konuya ilgisi olan yeni mezunlar, orta düzey yöneticiler ve kredi yetkililerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.

Ne sunuyoruz?

 • Video dersler, PDF metinler, örnekler, pratik uygulamalar, online testler ve vaka analizleri içeren interaktif bir e-öğrenme programı,
 • Programla ilgili konuların tartışılabileceği, ayrıca eğitmenlerin, katılımcıların ve FSDF e-Campus ekibinin fikirlerini ve tecrübelerini paylaşabileceği bir tartışma forumu,
 • e-Campus ekibi tarafından size özel destek,
 • Final sınavını geçtikten sonra Frankfurt School sertifikası veya programı tamamladıktan sonra katılım belgesi kazanma olanağı ve
 • Final sınavlarımıza ev sahipliği yapan uluslararası bir kuruluşlar ağı sunuyoruz.

Öğrenim Ücretleri

Kayıt Tarihi

Ücret

15 Temmuz’dan önce, 2018 EUR 600
15 Temmuz’dan sonra, 2018 EUR 750

Final sınavı ücreti: 50 EUR (direkt olarak final sınavı ev sahibi kuruluşa ödenecek)

İndirimler:

 • 10% grup indirimi (Aynı kurumda çalışan 5 veya daha fazla katılımcı için)
 • 10% for Frankfurt School Mezunu
Ödeme Seçenekleri
 • Havale (aracı banka ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır)
 • Kredi Kartı
 • PayPal

Ne yazık ki ödemede taksit yapılamamaktadır.

Hedef Kitle

Temel hedef kitle, Türkiye’de tarım bankacılığı alanında çalışan bankaların kredi yetkilileri/satış ekiplerinden oluşmaktadır. Program ayrıca, tarımsal ve kırsal finansman kavramlarını ve sektördeki yenilikçi trendleri anlamak isteyen; finans ve bankacılık geçmişi olan uygulayıcılar için de eşsiz bir fırsattır.

İş yükü

Haftalık 3-4 saatlik bireysel çalışma varsayıldığında program ortalama 6 ay sürmektedir. Program birbiri üzerine kurulmuş 9 zorunlu üniteden oluşmaktadır. Üniteler sırasıyla bitirilmelidir.

Registration

Register here for the next course intake starting on September 3rd. If you register before July 31, 2018 you will benefit from EUR 150 early bird discount.

Eğitim Programının Detayları

Eğitim, genişletilmiş bir perspektif kazandırmak için tarım sektörünün yerel ekonominin yanında dünya ekonomisindeki yerinin genel görünümü ile başlar. Eğitimin öğrenme hedefi çoğunlukla kredi risk analizi, kredi kullandırmada karar mekanizmaları ve uygun risk alma araçlarıyla birlikte müşteri ilişkileri yönetimi ve tarımsal müşterilere kredi satışı üzerinde yoğunlaşan başlıca Tarım Finansmanı kurallarını açıklamaktır.

Ayrıca, eğitim, katılımcıların tarımsal müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına aşina olmaları için bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin üretim döngülerinin temel esaslarını anlatmaktadır. Eğitim programı, tarladan sofraya kadar uzanan tarımsal değer zincirleri ve finansal kurumların bu zincir içindeki rolü üzerine sağlam bir anlayış sunmaktadır

Tavsiyeler

Ders çalışma zamanınıza ve hızına siz karar verseniz de size bu dersten en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinize dair tavsiyeler vermek isteriz:

Ders programınız: Gönüllü ve zorunlu teslim tarihlerini içeren ders programını size sunacağız. Ders programı kişisel öğrenme programınız için bir kılavuz görevi görmektedir ve dersi belirli bir zaman diliminde bitirmenizde yardımcı olacaktır.

Alıştırmalar: Metinlerdeki alıştırmalar zorunlu olmasa da öğrendiklerinizi test etmek ve final sınavına alıştırma yapmak için fırsat olarak görmenizi ve bu fırsatı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Ödevler: Ödevler sayesinde program süresince öğrendiğiniz bilgileri nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Bunun için gerekli materyalleri okumanız ve sonra ödevleri yapmanız önemlidir.

Networking fırsatları: Forumu, kendinizi programdaki diğer arkadaşlarınıza tanıtmak için ve ilgi çekici tartışmalar başlatmak için kullanın.

Eğitim Programının Hedefleri

Katılımcılar, bu programı başarı ile tamamlamaları durumunda, tarım finansmanının temel kavram ve teorileri hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacak. Örneğin:

 • Tarımsal üreticilerin,bireysel müşteriler ve normal KOBİ müşterileri gibi diğer gruplardan farkı ayırt edilebilecek.

 • Gelişmekte olan ekonomilerin değişik pozisyondaki tarımsal değer zincirlerinde yer alan tarımsal KOBİ’lerin ürün ve hizmet ihtiyaçları tanımlanabilecek.

 • Farklı tarımsal alt sektörlerindeki ve üretim faaliyetlerindeki ana finansal ihtiyaçlar ve üretim döngüleri anlaşılabilecek.

 • Tarımsal müşteriler için gerekli kredi risk analizleri, kredi tahsis ve risk yönetimi prosedürleri yürütülebilecek.

 • Bölgelerindeki pazarlama ve kredi satış faaliyetleri yürütülebilecek.

Ünite 1: Türkiye’de Tarım Sektörü ve Tarım Finansmanının Genel Görünümü

In this unit you will learn about the history of agriculture, the importance of global food security, food prices and food quality, and the economic and environmental aspects of agriculture.

Ünite 3: Türkiye’de Hayvancılık Dinamikleri

Türkiye’de hayvancılığın neredeyse her türü yaygındır ve hayvancılık işletmeleri bankaların tarımsal müşterilerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu yüzden, sağlam bir kredi risk analizi yürütmek için farklı hayvansal ürünlerin üretim döngüleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Ünitenin yapısı:

 • Hayvancılık yatırımları için finansman ihtiyaçları,

 • Hayvancılık işletmelerinin işletme sermayesi ihtiyaçları,

 • Farklı hayvancılık alt sektörleri için üretim döngüleri (sığır, küçükbaş hayvan, ıslah hayvanı, kümes hayvanları, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği),

 • Tarımsal ürün sanayisi ve üretim zincirlerini finanse etmek,

 • Tarımsal ürünlerin ticareti.

Ünite 5: Tarım Bankacılığında Satış ve Pazarlama

Bu ünite katılımcılara çeşitli ve yenilikçi dağıtım kanallarını belirlemenin yanı sıra temel tarımsal satış ve pazarlama teknikleri hakkında da yardımcı olur.

Ünitenin yapısı:

 • Tarım kredisi arkasındaki gerekçe ve perakende ile normal KOBİ’lerden farkları

 • Tarım bankacılığı ürünlerinin pazarlaması

 • Tarım bankacılığı ürün ve hizmetlerinin satışı

 • Yatırım ve işletme sermayesi kredi ürünlerinin satışı

 • Tarımsal müşteriler için perakende kredileri

Ünite 7: Tarım Bankacılığında Kredi Risk Yönetimi

Kredi tahsisi sırasında ve sonrasında risk yönetimi kârlı bir tarımsal kredilendirme için önemlidir ve özel beceri ve dikkat gerektiren pek çok önlemi içerir. Bu ünite:

 • Tarımsal kredilerin izlenmesi,

 • Batık kredilerin yönetimi,

 • Tarımsal müşterilerin borçlarının yeniden yapılandırılması,

 • Türkiye’nin gerçeklerine dayanan hukuki işlemler,

 • Toplama ve likidasyon konularını sunar

Ünite 2: Türkiye’deki Bitkisel Üretim Dinamikleri

Tarımsal üreticilere etkili bir şekilde ve düşük riskli kredi verebilmek için, kredi yetkililerinin, üretilen bitkinin üretim döngüleri, belirli dönemlerde ek finansman gerektiren girdiler ve süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu ünitede şu konulara değinilecektir:

 • Farklı alt sektörler için bitkisel üretim döngülerine genel bakış (meyve, sebze, sera, tarla bitkileri),

 • Bitkisel ürünlerin depolama ve pazarlaması için finansman ihtiyaçları,

 • Bankacılık gözünden tarımsal girdi sanayisi konuları.

Ünite 4: Tarım Bankacılığına Giriş

Bu ünite; Türkiye’deki tarım bankacılığı operasyonlarının yapısı ve gelişimini tanıtır, tarım bankacılığı düzenlemeleri hakkında kritik bilgiler verir, önde gelen ticari bankaların tarım bankacılığı birimlerinin resmini çizer ve üreticilere sunulan mevcut tarımsal kredi ürünlerini açıklar.

Ünitenin yapısı:

 • Türkiye’de tarım bankacılığının gelişimi,

 • Tarım bankacılığındaki organizasyonlar,

 • Tarım kredileri için bilgi teknolojileri ve yönetim bilgi sistemi kullanımı,

 • Tarımsal müşterilere sunulan kredi ürünleri,

 • Tarımsal müşterilere sunulanmali olmayan hizmetler ve sigorta hizmetleri,

 • Tarımsal müşterilere sunulan finansal olmayan hizmetler

Ünite 6: Tarım Bankacılığında Kredi Değerlendirme ve Tahsis

“Müşterini tanı” prensibi, işletme ihtiyaçları ve sağlam kredi kararları açısından müşterinizi anlamanız için önemli bir prensiptir. Tarımsal kredilendirmede kredi değerlendirme metotları ve araçları, kredi kullanımı sürelerini en aza indirmek için kısa (ancak eksiksiz) değerlendirme süresine ve verimli süreçlere uygun olmalıdır. Ayrıca, finansmana erişim; portföy kalitesinin düşmesi ve aşırı borçluluğa karşı müşterilerin gerçek ihtiyaçları üzerine kurulmalıdır. Bu ünite, katılımcıların, müşterilerin tarımsal faaliyetlerini finanse ederken başlıca kredi risk analiz önlemlerini anlamalarını sağlar.

Ünitenin yapısı:

 • Tarımsal kredilendirmede izleme ve ödeme,

 • Kredi tahsis sürecinin yönetilmesi,

 • Tarımsal kredilendirme tahsisinde operasyonel usuller.

Ünite 8: Tarım Finansmanında Yenilikçi Çözümler

Tarım finansmanı sağlayıcıları operasyonel maliyetleri düşürmek ve satış ve müşteri ağını artırmak için yenilikçi ürün, hizmet veya dağıtım kanalları geliştirebilirler.  

Bu ünite katılımcılara; dijital finansal hizmetler, değer zinciri finansmanı, promosyon kredisi planları, tarımsal kredi hatları, depo dekontu finansmanı, faktoring, fatura indirimi, ticaret finansmanı, leasing, tarımsal sigorta, kitlesel fonlama (crowdfunding), tahviller, hisse ve vadeli işlemleri içeren sayısız tarımsal finans inovasyonunun özelliklerini tanıtır.

Bu üniteden sonra katılımcılar; çiftçilerin, finansal kurumların ve hükümetlerin tarım finansmanı ile ilgili başlıca ilgi alanlarını ve bu ilgi alanlarının ürün, hizmet veya dağıtım kanalları dizaynını nasıl etkilediğini öğrenecekler. Bunun dışında katılımcılar, geleneksel işletme sermayesi ve yatırım kredilerinin ötesinde en yaygın tarımsal finansal ürün ve hizmetlerin ana özelliklerini, ayrıca tarım finansmanında kullanılan yenilikçi dağıtım kanallarını da öğrenecekler. Ek olarak, katılımcılar belirli iş ortamları için hangi tarımsal finans ürünün, hizmetinin ve dağıtım kanalının uygun olacağına karar verebilecekler.

Ünite 9: Tarımsal Kredi Değerlendirmesinde (ALES) TARDES Kullanımı (isteğe bağlı)

Frankfurt School, Türk bankalarının tarımsal kredilendirme kapasitelerini güçlendirmek ve çiftçi/tarımsal işletmelerle gerekli bağı kurmak için TARDES/ALES’i geliştirmiştir. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) altında çalışan TARDES, ticari bankalara tarımsal kredilendirme için merkezi bir araç sunmaktadır. TARDES, kullanıcı bankaların risk ve maliyetlerini kontrol edilebilir bir seviyede tutarken, tarımsal çiftlikler için olduğu kadar diğer tarımsal işletmeler için de finansmana erişimi artırır. TARDES, şu anda 7 ticari Türk bankası tarafından tarımsal kredi başvurularının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Bu opsiyonel ünite, TARDES kullanan bankaların kredi yetkililerine TARDES’i doğru ve etkili kullanımları için pratik bir kılavuz sunuyor. Araç üzerindeki kredi değerlendirmesinin kapsamlı kılavuzunun yanı sıra, bu ünite aracı geliştiren Frankfurt School'un yerel tarımsal kredi uzmanı ekibinin yardımıyla TARDES’teki birkaç vaka çalışması uygulamasını da içeriyor.

Electives

Elective 1

Elective 1 familiarizes you with a computer software called ALES (Agriculture Loan Evaluation System), which was developed by Frankfurt School. This software is currently used for the assessment of agricultural loan applications by 7 commercial banks in Turkey and various other institutions in further countries.

Elective 3

Elective 3 provides students a deeper insight into the fascinating world of index insurance. We will look at different cases to better understand how an index insurance system is designed.

Elective 2

In Elective 2 we will fathom the topic of Value Chain Finance. You will learn how to analyse agricultural value chains and how to design suitable financial products and delivery solutions for farmers and agro-enterprises in value chains.

Elective 4

Elective 4 explores the world of Digital Financial Services in the agriculture sector. We will look at several cases that show how digital financial services can help farmers.

Course Lecturer

Helmut Grossmann

Helmut Grossmann has not only been working for Frankfurt School of Finance & Management for over 10 years as a Microfinance Specialist, he was also Acting Head of Frankfurt School’s International Advisory Services from 2004-2005.

He has worked in over 20 countries for Frankfurt School. Within his assignments he has been actively involved in giving trainings on the job as well as in classroom. More...

Contact us