call download fax letter pdf search x chevron

Frankfurt School, sosyal yardımlarını kuvvetlendirmek ve gelişmekte olan pazarlar üzerindeki etkisini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, Çin, Kenya ve Türkiye'de bölge ofislerini kurmuştur. FS Türkiye Bölge Ofisi 2002 yılında faaliyetlerine başlamış olup, bu tarihten itibaren garanti programlarının yanı sıra; KOBİ’den kırsal ve tarımsal finansmana, cinsiyet finansmanından enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine kadar on beşin üzerinde projeyi tamamlamıştır. Türkiye'deki faaliyetlerimizin başlamasından bu yana %90'ın üzerinde memnuniyet oranına ulaşmış 9,000'den fazla bankacıya verdiğimiz eğitimler ile Türk finans sektörünün gelişimine katkıda bulunduk.

Hizmet verdiğimiz kurumların arasında, global ölçekte öncü konumda olan uluslararası kurumlar ve kalkınma finans kuruluşları (örn. KfW, AFD, EBRD, EIB, Dünya Bankası, EFSE), iki taraflı ve çok taraflı bağış kuruluşları (örn. AB, UNDP) ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin faydalanıcıları, temel olarak ticari bankalar, mikro-finansman kuruluşları, düzenleyiciler ve banka eğitim kurumları, banka müşterileri, yatırımcılar ve finans topluluğunun diğer paydaşlarıdır.