call download fax letter pdf search x chevron

Frankfurt School, 2003 yılında Ankara, Türkiye'deki ilk bölge ofisimizin kurulmasıyla Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya bölgesinde sağlam bir şekilde kök salmıştır. O zamandan beri, bölge operasyonlarımızın önemli bir ayağı haline gelmiştir ve şu anda İstanbul-Türkiye, Bakü-Azerbaycan, Tiflis-Gürcistan ve Almatı-Kazakistan'da dört proje ofisimiz bulunmaktadır. 2021 itibarıyla, 90'ın üzerinde danışmanlık görevini tamamladık ve Mikro-KOBİ'den kırsal ve tarımsal finansmana, cinsiyet odaklı finansmandan enerji verimliliğine, yenilenebilir enerji projelerine ve garanti programlarına kadar 22 devam eden projemiz daha bulunmaktadır.

FS TURCASIA; Türkiye, Kıbrıs, Kafkasya ve Orta Asya bölgesinde (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) derin uzmanlığını ve uluslararası en iyi uygulamaları hayata geçirmektedir. FS TURCASIA'da, finansal kurumlar ve diğer yararlanıcılardan oluşan ağımıza yönelik tavsiyelerimizi ve eğitimlerimizi, küçük ve büyük ekonomilerin çeşitli karışımını kabul ederek sürdürülebilir başarı elde etmek için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bölgesel koşullara göre uyarlamaktayız.

Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya'daki ortaklarımız arasında uluslararası ve kalkınma finansmanı kurumları (örneğin EBRD, EIB, KfW, Dünya Bankası), iki taraflı ve çok taraflı donör kuruluşlar (örneğin AFD, EC, AB, UNDP) ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Danışmanlık ve eğitimlerden yararlananlar esas olarak ticari bankalar ve mikrofinans kurumları, kamusal otoriteler ve banka eğitim kurumları, kredi kullananlar, yatırımcılar ve finans topluluğunun diğer paydaşlarıdır.

KOBİ işletmelerinin gelişimi odak alanlarımızdan biridir. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletme (MSME) pazarına hitap etmek için erişimlerini oluşturmak, geliştirmek ve / veya genişletmek için yerel bankalar ve finans kurumlarıyla iş birliği yapmaktayız. Bu iş birliği, iş ve değer yaratmanın yanı sıra gelişmiş ihracat ve ticarete yol açmanın yanı sıra uzun vadeli sürdürülebilirliklerini sağlamak için kurumların kendi örgütsel ekolojik ayak izini, çevresel ve sosyal sorumluluğunu güçlendirmektedir. Son olarak, bu odak alanı, ilgili pazar segmentlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için finansal hizmetlerinin ve ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesini ve coğrafi erişimini desteklemektedir.

Diğer bir odak noktası, tarım bankacılarından küçük çiftçilere, orta ve büyük tarım işletmelerine, kooperatiflere, üretici birliklerine kadar geniş bir yelpazedeki paydaşları kapsayan tarım finansmanıdır. 2010 yılından bu yana, banka personeline verilen sınıf içi kapasite geliştirme eğitimi ve webinarlar (tarımsal) finansal okuryazarlık eğitimi ve iş başında teknik eğitimler Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’da binlerce kişiye ulaşmış ve tarımsal üretim ve finans konusunda farkındalıklarını artırmışlardır.

Bölge Ofisimizin üçüncü odak noktası, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini teşvik etmektir. 2010 yılından bu yana, girişimci olmaları ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmeleri için kadınların resmi finansal hizmetlere, iş danışmanlığına, ağlara ve pazarlara erişim koşullarını anlamak ve iyileştirmek için bölge genelinde teknik yardım programları, kapasite geliştirme faaliyetleri ve araştırma çalışmaları yürütmekteyiz.

Halihazırda, Frankfurt School, mülteciler gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliği teşvik etmek için çeşitlendirme stratejileri ve yenilenebilir ve iklim akıllı enerji çözümlerine yatırım yapan işletmeler için yenilikçi finansman araçları ve gelişmiş garantiler ve sigortalar için özellikler hakkında tavsiyeler de sunmaktadır. Ayrıca finans sektörünü dijitalleştirmek ve risk acil durum planlaması sağlamak için projeler uygulamaktayız.