call download fax letter pdf search x chevron

Kırsal ve Akıllı Tarım Finansmanı Geliştirme | Frankfurt School

AFD-ENPARD programı çerçevesinde bir teknik destek projesinin uygulanması - FinExCoop Georgia (Faz I ve II)

Faz I: 10/2018 - 03/2019; Faz II: 08/2019 - 02/2023

Agence Française de Développement (AFD) ve AB’nin Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Komşuluk Programı'nın (ENPARD) desteğiyle Gürcü Çiftçiler için Finans, Genişletme ve Kooperatif Geliştirme Projesini (FinExCoop Georgia) uygulamaktadır. Konsorsiyum lideri olarak, Frankfurt School, küçük ölçekli yarı ticari çiftlikler ve tarım kooperatifleri için finansmana erişimi iyileştirmek ve hedeflenen çiftçilere ve kooperatiflere rehberlik, teşvik ve destek sağlamakla görevlendirilmiştir.

Proje geniş bir faaliyet yelpazesini kapsamaktadır. Bunlar, Gürcü tarım KOBİ'leri için uygun finansal ürün ve hizmetlerin tanımlanmasını, “pazar, teknoloji, bilgi birikimi ve genişletme ve finansman” boyutlarına dayalı tam teşekküllü bir pilot danışmanlık programının geliştirilmesini ve aynı zamanda  tarım sektöründeki ana paydaşlar için bir politika diyalog platformunu içermektedir.

Türkiye Tarım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi için Desteklemelerin Haritalanması (Faz II & III)

07/2017 - Devam Ediyor

EBRD, açık piyasa ekonomilerine geçişi teşvik etme çabasının bir parçası olarak, sektörün modernizasyonunu desteklemek ve özel sektör rekabet gücünü artırmak için Türk tarım işletmeleri ve hükümet ile çalışmalarını hızlandırmayı planlamıştır. Frankfurt School, tarım ticareti sektöründe Türk hükümeti ile politika diyalogu tasarlamak ve planlamak ve seçilen alt sektörlerdeki politika karışımının daha rekabetçi hale getirmek için nasıl iyileştirilebileceğine dair tartışmalar için politika tavsiyeleri geliştirmekle görevlendirilmiştir. Aşama II sırasında, iki tarımsal işletme alt sektörünün değer zincirlerini incelerken sektör rekabetçiliğini artırmak ve politika tavsiyesi seçenekleri geliştirmeye odaklanılmıştır. III. Aşama sırasında, AB ve Türkiye'deki tarımsal destek önlemlerinin İzleme ve Değerlendirme (İ & D) sistemleri veri toplama ve değerlendirme açısından karşılaştırılmıştır.

Tarımsal Veri Toplama, Tarımsal Kredi Değerlendirme Sistemi Geliştirme ve Güncelleme ve Türkiye Kredi Kayıt Bürosuna (KKB) Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri

04/2017 - Devam Ediyor

Türkiye'de tarım sektöründeki dinamik değişimlerin ortasında, Frankfurt School, Kredi Kayıt Bürosu'nun teknik destek ortağı olarak seçilmiştir. Özellikle, Frankfurt School, güvenilir ve güncellenmiş tarımsal alan verilerini sağlamak ve sistemin sürekli gelişimini sağlamak ve kullanıcı bankaların tarımsal kredilendirme faaliyetlerine devam etmelerini kolaylaştırmakla görevlendirilmiştir.

Azerbaycan Tarım Finansmanı Teknik Destek Programı - AZAFF (Faz I & II)

12/2017 – 12/2020 

Azerbaycan Tarım Finansmanı Teknik Destek Programı (AZAFF), EBRD tarafından geliştirilen ve tarım finansmanının çok yönlü doğasını öne çıkarmayı hedefleyen kapsamlı bir projedir. Frankfurt School, proje kapsamında EBRD'nin katılımcı bankalarına kapsamlı kapasite geliştirme programları gerçekleştirmeleri, tarım kredisi üzerine eğitimler vermeleri, tarım müşterilerine özel yeni ürünler geliştirmeleri ve maliyet cetveli (tech-card) ya da tarımsal kredi değerlendirme araçlarını kullanmaları gibi konularda teknik destek sağlamaktadır. Buna ek olarak Frankfurt School finansal okuryazarlık, danışmanlık ve ileri düzey tarımsal üretim için küçük çiftçilere ve tarım işletmelerine destek vermektedir.

Rural-Finance-Projects-3.jpg

Rural-Finance-Projects-4.jpg

Vakıfbank Personel ve Müşterilerine Teknik Destek Programları (Faz I ve II)

02/2018 - 12/2019

Tarım, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır ve kırsal toplumun çekirdek bir parçası olmaya devam etmektedir. 1954 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyük 10 bankasından biri olan Vakıfbank, KOBİ Bankacılığı Grubu bünyesinde 2014 yılında kurulan Tarım Bankacılığı birimleri ile 2011 yılında KOBİ müşteri segmentini oluşturmuştur.

Vakıfbank ile işbirliği içinde, Agence Française de Développement (AFD), Türkiye'de kırsal alanları geliştirmek ve tarım ve tarım dışı sektörlerde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan yatırımları desteklemek için teknik destek için özel bir kredi hattı içeren kapsamlı bir program başlatmıştır. Faz I sırasında, 230 personele yönelik 15 sınıf eğitimiyle, Vakıfbank personelinin tarımsal projeleri değerlendirmek ve çevresel konularda farkındalık yaratmak için dahili kapasitesini geliştirmeye odaklanılmıştır. Faz II sırasında, bir dizi sosyal yardım faaliyeti aracılığıyla hem Banka personelinin hem de müşterilerinin farkındalığını ve bilgisini artırarak 2.400'den fazla katılımcıya ulaşılmıştır.

Tacik Tarım İşletmelerinin Rekabet Gücünün Artırılması (ECTAP)

11/2014 - 12/2019

Avrupa Birliği (AB), EBRD ile yakın işbirliği içinde, Tacik tarımsal gıda değer zincirlerini geliştirmek, tarımsal gıda işletmelerinin rekabet gücünü artırmak ve kalitelerini ve ürün pazarlamalarını geliştirmek için "Tacik Tarım İşletmelerinin Rekabet Gücünün Artırılması Projesi"ni (ECTAP) tasarlamıştır. Bu projenin bir parçası olarak, Frankfurt School konsorsiyumu Tacik tarım sektörüne tarladan sofraya gıda üretimi, işleme ve tüketim süreçlerini kapsayan destek sağlamıştır. Birincil hedefler çevresel, ekonomik, sosyal ve beslenme sağlığını geliştirmek ve özellikle kadınlara desteği yaygınlaştırmaktır.

Bank of Qinghai Tarım Kredisi Programı

01/2016 – 06/2017

2015 Ağustos'ta gerçekleştirilen tarım kredisi fizibilite çalışmasının ardından Bank of Qinghai, hükümetin de odak noktası olan tarım sektörüne bölgede daha iyi hizmet verebilmek amacıyla uzun vadeli hedefi olan tarım kredisi kapasitesini artırmak için kendini geliştirmeyi hedeflemiştir.

Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Aracı (TurAFF) - Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Kredilendirme Programı

10/2010 – 05/2017

Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Aracı - TurAFF, katılımcı bankaların (Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası) KOBİ'leri tanıtması ve/veya yaygınlaştırması ve özellikle tarım kredi tekniklerini ülkenin az gelişmiş bölgelerine ulaştırması için kapasite ve organizasyonel yapılandırma hizmeti sunmaktadır. Katılımcı bankaların kredi operasyonları, başta tarım sektörü olmak üzere birçok sektörü kapsamaktadır. Frankfurt School, katılımcı bankalara yeni ve mevcut pazarlara ürün geliştirmek, küçük tarım kredileri ile kadın girişimcilere verilen kredilerin portföyünü geliştirmek ve büyütmek için danışmanlık desteği sağlamıştır. Proje, KOBİ bileşeni dışında teknik destek, tarım kredileri üzerine eğitimler ve seminerler, TARDES gibi risk değerlendirme araçları ve değer zinciri finansmanı gibi yenilikçi finans mekanizmaları ile tarım kredilerinde kapsamlı iş stratejisi geliştirmek ve tarım kredileri için ilgili birimleri kurmaya odaklanmıştır. Projenin bir parçası olarak, tarımsal değer zincirinin farklı düzeylerinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin finansman ihtiyaçlarını tespit etmek için bir anket gerçekleştirilmiştir.

Rural-Finance-Projects.jpg

QNB Finansbank ve Müşterilerine Tarımsal Danışmanlık Programı (I. ve II. Aşama)

Türkiye, 09/2015 – Devam ediyor

KOBİ'ler ve orta ölçekli müşteriler ile temasını artırarak özel bankalar arasındaki yerini güçlendirmeyi amaçlayan QNB Finansbank, son iki yıldır kırsal kesimlerdeki şubeleri aracılığıyla tarımsal bankacılığa da odaklanmaktadır. Banka bu alandaki görünürlüğünü güçlü tarım pazarlama ekibi ve sağlam altyapısıyla artırmayı hedeflemektedir. EFSE ve QNB Finansbank tarafından ortak finanse edilen bu projenin amacı, bankaya tarımsal kredi alanındaki kapasitesini geliştirmesi için destek sağlamaktır. Ayrıca proje, bankanın mevcut ya da potansiyel müşterilerinin küçük işletmelerini güçlendirerek portföy riskini azaltmak için kapasite geliştirmeye odaklanmaktadır. Projenin bir diğer hedefi, QNB Finansbank'ı Türk pazarında en iyi tarım bankacılığı yapan bankalardan biri haline getirerek kapasitesini ve rekabet gücünü geliştirirken hedeflediği tarımsal müşteri gruplarının finansal okuryazarlığının ve üretkenliğinin de artmasını sağlamaktır.

Rural-Finance-Projects-5.jpg

Rural-Finance-Projects-6.jpg

Kuveyt Türk Katılım Bankası Tarım Kredisi Programı

06/2013 – 03/2015

Frankfurt School, proje kapsamında katılımcı bankaların prensiplerine uygun kredi metodolojisinin geliştirilmesi, pilot bölgelerin belirlenmesi ve kredi aracı ALES'in seçili bölgelerde kullanılması, yeni tarım bankacılığı politikalarının, ürünlerinin ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve şube ve merkez düzeyinde eğitim programlarının gerçekleştirilmesi (sınıf içi ve uygulamalı eğitim programları) gibi bankanın tarımsal kredi kapasitesini geliştirebileceği alanlarda danışmanlık hizmeti vermiştir.

İletişim

Kırsal ve Akıllı-Tarımsal Finansman Geliştirme için İrtibat Kişisi:

Ömer Faruk Demirhan

Kıdemli Tarım Finansmanı Uzmanı, Eğitmen