call download fax letter pdf search x chevron

Kadın Bankacılığı ve Güçlendirme | Frankfurt School

Kazakistan Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (Faz I & II)

03/2016 – Devam Ediyor

2016 yılında EBRD, ülkedeki iş kadınlarının zorlukları ve ihtiyaçları nedeniyle Kazakistan Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programını (KazWiB) başlattı. Proje Danışmanı olarak, Frankfurt School 2016'dan 2019'a kadar (KazWiB) Programının I. Aşamasını başarıyla uyguladı ve 5 Ortak Finans Kurumu (PFI), 3 ticari banka ve 2 mikrofinans kurumu tarafından 20.000'den fazla kadın girişimciye 51 milyon ABD Dolarından fazla kaynak sağlanmıştır. Programın II. Aşaması devam etmektedir 

KazWiB'in hedefleri:

  • Kadın KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve istihdam yaratmak amacıyla finansmana erişimlerine destek olmak;
  • Kazakistan'daki finansal aracılara teknik destek sunarak kadın işletmelerine yönelik sürdürülebilir kredi mekanizmaları geliştirmek;
  • Kadın KOBİ'lerin uzmanlık, finansal olmayan iş geliştirme hizmetleri ve iş ağı kurma fırsatlarını yakalamalarına destek vermektir.

Program, üç bileşenden oluşmaktadır:

  1. Kadın İşletmelerine Finansman bileşeni: Katılımcı bankalara kredi limiti tanıyarak uygun kredi müşterilerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve risk karşılama ile kredi iyileştirme mekanizması sunmak amacıyla oluşturulmuştur.
  2. Teknik İş Birliği bileşeni katılımcı bankalara kapasite geliştirme, ürün geliştirme ve pazarlama desteği sağlamaktadır.
  3. Kadın İşletmeleri - Küçük İşletmelere Destek bileşeni, kadın girişimcilerin uzmanlığa ve finansal olmayan iş geliştirme hizmetlerine erişimini artırmayı hedeflemektedir.

Türkiye Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (Faz I & II)

09/2014 - Devam Ediyor

Türkiye'de kadınların liderliğindeki, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesinin önündeki engelleri ve çok boyutlu yapısını ele almak ve bilgi ve becerilere erişimlerini artırmak için Frankfurt School, Türkiye'de güçlü bir kadın liderliğindeki KOBİ sektörünü teşvik etmek için Türkiye Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programının  Proje Danışmanı olarak atanmıştır.

Projenin hem I. hem de II. fazları, işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olmak için iş tavsiyelerinin yanı sıra, kadınların liderliğindeki KOBİ'lere ayrılmış yerel bankalara kredi hatları aracılığıyla finansmana erişim sağladı. Program aynı zamanda, partner bankaların kadın girişimcilerin beklentilerini anlamalarına, kadınların liderliğindeki KOBİ'lere ulaşmak için iş modellerinde ve sunum mekanizmalarında yapılan değişiklikleri entegre etmelerine ve yeni Kadın Bankacılığı ürünlerini tanıtmalarına yardımcı olmak amacıyla Frankfurt School tarafından partner bankalara sağlanan teknik desteği de içermektedir.

İletişim

Kadın Bankacılığı ve Güçlendirilmesi için İrtibat Kişisi:

Cansu Karatay

Kıdemli Proje Müdürü